Horari d’atenció:
D’octubre a maig: de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h i de 15:00 a 17:00 h.
Als mesos de setembre, juny i juliol:  de 9:00 a 13:00 h.

Per contactar:
Telèfon: 96 155 96 64
Correu electrònic:  administracio@escolaeldrac.com

La Conselleria d’Educació ha publicat la Resolució de 26 de març de 2018, per la qual s’estableix el calendari i el procediment d’admissió de l’alumnat als ensenyaments d’Educació Infantil, Primària i Educació Secundària Obligatòria en centres públics i centres privats concertats, per al curs 2018-2019, en l’àmbit competencial de la província de València.

Informació sobre NORMATIVA (Matrícula Curs 2018/2019):

 1. Decret d’admissió Infantil, Primària i Secundària: Decret 40/2016 (Infantil, Primària, ESO i Batxillerat)
 2. Ordre de regulació del procediment d’admissió en Infantil, Primària i Secundària: Ordre 7/2016 (Infantil, Primària, ESO i Batxillerat)
 3. Correcció d’errades de l’Ordre de regulacióCorrecció d’errades de l’Ordre 7/2016 (Infantil, Primària, ESO i Batxillerat)
 4. RESOLUCIÓ de 26 de març de 2018 per la qual s’estableixen el calendari i el procediment d’admissió de l’alumnat a Infantil, Primària i Secundària: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/28/pdf/2018_3153.pdf
 5. Annexos de l’Orde 7/2016 modificats per les Resolucions de 28 de març de 2018:
  (La resta d’annexos es poden obtindre directament de l’Orde 7/2016)

  1. Annex III (Ensenyaments obligatoris excepte 1r i 2n d’educació primària)
  2. Annex III-bis (Educació Infantil i 1r i 2n d’educació primària)
  3. Formulari de petició del punt de la renda
 1. Tota la informació a http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado
 2. Per proximitat i bon fer us aconsellem l’apartat de la pàgina web de l’ajuntament, ho teniu tot i més
 3. Novetat. Enllaç a admissió telemàtica.

Calendari d’actuacions:

 Presentació sol·licituds.

Infantil i Primària: del 17 al 24 de maig                        ESO: del 17 al 28 de maig

Comprovació de duplicats.

Infantil i Primària: del 29 al 30 de maig                        ESO: del 4 al 6 de juny

Requisit acadèmic en l’ESO: del 21 de juny al 5 de juliol

Llistats provisionals.

Infantil i Primària: 4 de juny                                        ESO: 12 de juliol

Reclamacions.

Infantil i Primària: del 4 al 6 de juny                             ESO: del 12 al 16 de juliol

Llistats definitius.

Infantil i Primària: 13 de juny                                      ESO: el 19 de juliol

Matrícula.

Infantil i Primària: del 14 de juny al 2 de juliol             ESO: del 19 al 26 de juliol

A mesura que s’actualitzen les informacions de la Conselleria us anirem informant.

La Xarxa Llibres és un projecte que fica en marxa la Conselleria d’Educació per facilitar l’accés als llibres a tots i totes els que vulguin participar a través de la reutilització. Des del centre i amb molta ajuda de la Comissió del Banc de Llibres que surt des del Consell Escolar, decidim entrar en aquest projecte que dona continuïtat al reciclatge de llibres que ja portàvem a terme de forma interna.

¿Cóm funciona?

A final de cada curs entregues al banc de llibres TOT el lot de llibres en perfecte estat que custodiarà l’escola. Només si has entregat el lot complet i en perfecte estat se t’entregarà el lot de llibres reciclables del curs vinent.

Al següent enllaç teniu requisits indispensables per al bon funcionament del banc de llibres

Per a facilitar-vos les coses us deixem uns enllaços:

 • Instruccions referides al procediment i preguntes freqüents, enllaç ací.
 • Instància que hi ha que reomplir a l’hora de lliurar els lots, enllaç ací.

Amb la publicació de la Resolució de 6 de juny de 2018, queda convocat el termini de lliurament de les sol·licituds.

Tota la normativa la teniu documentada a la web de Conselleria, enllaç ací. Malgrat tot, us referenciem tres enllaços importants:

 1. El document per a fer la sol·licitud, enllaç ací.
 2. Certificat de l’ajuntament quan és un grup de població disseminat, enllaç ací.
 3. Instruccions completes i amb les novetats indicades, enllaç ací.

Terminis de presentació:

Apartat desé. Sol·licituds. Forma i termini de presentació

10.3. En tots els casos els terminis ordinaris de presentació seran des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució fins a la finalització del període de formalització de la matrícula si continua en aquest centre, o durant el període de formalització́ de la matrícula en cas que canvie de centre educatiu.

 Apartat onzé. Terminis de presentació́ extraordinaris

11.1. Excepcionalment, el termini previst en l’apartat desé no serà aplicable en els següents casos:

 1. En el cas d’alumnat que s’incorpore al sistema educatiu per circumstàncies sobrevingudes d’acord amb el que preveu el Decret 40/2016, de 15 d’abril, del Consell, pel qual es regula l’admissió́ en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenya- ments d’Educació́ Infantil, Educació́ Primària, Educació́ Secundària Obligatòria i Batxillerat, podrà presentar la sol·licitud d’ajuda per al menjador, segons annex I, en el termini de 10 dies hàbils comptadors des de la data de matriculació.
 2. En els casos d’alumnat que es trobe en situació d’acolliment familiar o residencial, així com els fills o filles de famílies acollidores, en casos d’alumnat que siga fill o filla de víctima de violència de gènere que requerisca especial protecció, o en casos de dones en risc d’exclusió social, sempre que així se sol·licite dins del període del curs escolar, amb un informe previ de la conselleria competent en la matèria i sempre que les disponibilitats pressupostàries així ho permeten.

En aquests casos, la sol·licitud es considerarà realitzada una vegada presentat l’informe indicat, juntament amb les dades de la sol·licitant, davant l’òrgan competent per a resoldre aquestes ajudes.

En aquesta secció us informarem d’ajudes de l’ajuntament de Torrent.

Des de l’escola i a fi de facilitar-vos l’afiliació a la Seguretat Social del vostre fill i filla, us facilitem la documentació i el procediment adient.

Des de l’administració de l’escola us ajudaran i atendran totes les dubtes que us puguen sorgir.

Documentació en format pdf editable.

Gràcies

Contacta'ns!

Pots escriure'ns un missatge i et contestarem tan prompte com siga possible.

No pots llegir-lo? Canvia el text.

Escriu el que busques i polsa enter