Enllaços:

Geometria + càlcul
Programa de cálcul simbòlic
Jardí Botànic de València
NASA

Vivim en una societat complexa i altament tecnificada, per tant la ciutadania a de ser capaç d’elaborar respostes front al medi que hauran de ser igual de complexes i amb el màxim coneixement de les causes i possibles efectes. Ahí creguem que l’estudi de les àrees del nostre departament esdevenen fonamentals, ja que permeten assolir les competències necessàries per a entendre allò que ens envolta.
L’aplicació del mètode científic i la seua racionalitat, ens ajuda a previndre els dogmatismes i les opinions sense documentar i l’aprenentatge de les matemàtiques ens permet elaborar respostes fonamentades en la sistematització de la informació i ser capaços d’elaborar models que ens permetran descriure i comprendre la nostra realitat. L’aparició de la informàtica i els usos nous dels dispositius tecnològics són, ja fa temps, una realitat i un repte que hem d’afrontar des del coneixement i el bon ús.
A l’hora, l’estudi de la natura ens aporta la sensibilitat necessària per a intentar trobar respostes científiques als problemes que ens planteja la societat actual relatius al medi ambient, a la salut i a la resposta front a la tecnologia i els seus possibles efectes.

– Possibilitar que el nostre alumnat adquirisca una cultura científica en relació al medi ambient que habita, a la seua salut i benestar, així com en tots els àmbits de la seua vida.
– Que l’alumnat siga capaç de participar de manera fonamentada i crítica en la presa de decisions i resolució de problemes relacionats amb la ciència, la tecnologia i les sues eines.
– Que l’alumnat siga capaç de relacionar els conceptes i procediments implicats en la resolució d’una tasca matemàtica o científica, amb els seu desenrotllament personal quotidià.
– Que l’alumnat siga capaç de prendre consciència de l’ús dels aparells informàtics i dels seus programari per a fer-los servir de manera adequada.

– Promoure la coordinació dels continguts de les àrees que integren el departament.
– Treballar els aspectes metodològics adaptant-los a la resposta per part de l’alumnat i a les modificacions provinents de la pràctica docent i l’estudi de alternatives o descobriment de nous sistemes.
– Coordinar el professorat amb l’orientació per establir els plans específics pels alumnes amb NEE.
– Establir i consensuar els criteris d’avaluació de les àrees que integren el departament.
– Planificar l’ús de les TICS en tots els cursos, així com el manteniment dels recursos a la plataforma digital Moodle del centre.
– Planificar les eixides i activitats relacionades amb les àrees.

Joan Moliner com a responsable de biologia i geologia de 3r i 4t.
Jorge Martín com a responsable de matemàtiques de 1r, 3r i 4t , de ciències naturals de 1r i física i química de 3r.
Mariam Faus com a responsable de matemàtiques de 2n, informàtica de l’ESO i tecnologia de 4t.
Inma Varcárcel com a responsable de matemàtiques de 1r.
Antonio Caballero com a responsable de matemàtiques de 2n, 3r i 4t i física i química de 2n i 4t.

Eixida al Jardí Botànic de València amb la realització de tallers i una visita guiada pel recinte. Eixida per a tota l’ESO.

Per a conèixer els criteris d’avaluació de ciències, polseu en aquest enllaç.

Per a conèixer els criteris d’avaluació d’informàtica, polseu en aquest enllaç.

Contacta'ns!

Pots escriure'ns un missatge i et contestarem tan prompte com siga possible.

No pots llegir-lo? Canvia el text.

Escriu el que busques i polsa enter