Aquest és un programa que promou el Departament d’Orientació i en el qual hem treballat tot l’equip d’infantil d’Escola elDrac.

Es tracta d’un treball basat en la integració sensorial, que és la capacitat del Sistema Nerviós Central (S.N.C.) per a organitzar i interpretar les informacions captades pels diversos sistemes sensorials (visual, auditiu, gustatiu, olfactiu, tàctil, propioceptiu, vestibular…) i poder respondre així de forma adient en l’ambient que ens envolta.

El nostre taller ofereix diferents espais per experimentar amb els sentits i així afavorir-ne un desenvolupament més ampli, donat que són l’eina a través de la qual percebem el món.

Cadascun dels sis espais està preparat amb cura i adreçat principalment a un sentit. L’alumnat participarà en grups reduïts (d’entre 10 i 12 alumnes) tot barrejant les tres edats de l’Escola Infantil.

Els matins creatius és un projecte de primària on un dia a la setmana ens agrupem per a treballar tots junts; fem grups de 15-18 alumnes barrejats amb xiquets/tes de 1r, 2n i 3r i de la mateixa manera amb els alumnes de 4t, 5é i 6é.

El nostre objectiu és treballar tots junts, compartir experiències i aprendre d’una manera més visual i de manipulativa.  Açò ho fem a través de tallers que els alumnes han triat prèviament. Cada any proposem entre 4 i 6 tallers, cada taller treballa els continguts proposats a través d’una de les intel·ligències múltiples, de manera que els xiquets poden triar tallers que s’adapten a la intel·ligència amb la qual aprenen més fàcilment.

Els matins creatius es desenvolupen al llarg del primer trimestre, per tant els alumnes poden passar per 2 o 3 tallers diferents, gaudint i compartint experiències amb altres companys i amb tot el professorat de primària.

Les intel·ligències múltiples. La Teoria de les Intel·ligències Múltiples fou ideada pel psicòleg estadounidense Howard Gardner com contrapés al paradigma d’una intel·ligència única. Gardner postulava que existeixen vuit tipus d’intel·ligències identificables que suposen diferents estils d’aprenentatge i funcions referides a diferents àmbits d’aplicació. Les intel·ligències múltiples són: Espacial, Naturalista, Musical, Interpersonal, Intrapersonal, Lògica-matemàtica, Lingüística i Corporal Kinestèsica.

Conviure és enriquidor i necessari per a tots, conviure ens fa aprendre dels demés i conéixer-nos millor. De vegades sorgeixen conflictes entre l’alumnat i la mediació és el recurs i la ferramenta necessària per a arribar a una bona entesa o fins i tot a un bon acord.

Tenim alumnat mediador format per a intervindre en els moments d’esplai.

En cada curs porten un programa d’activitats concret i en dates més significatives actúen mitjançant actes didàctics que impliquen a tot l’alumnat.

Què són?

Es tracta de la construcció col·lectiva de significat i coneixement mitjançant el diàleg amb tot l’alumnat que participa de la lectura.

Com funcionen?

1.     Moderador/a: Recorda les pàgines llegides i si és necessari les normes o criteris bàsics de funcionament. Recordem els 7 principis de l‘Aprenentatge Dialògic.

2.     Roda d’opinions generals sobre la lectura acordada per a eixe dia.

3.     Moderador/a: pregunta qui vol compartir el seu paràgraf o línies. Apunta la llista de persones que participaran amb les seues aportacions eixe dia.

4.     La primera persona sitúa a la resta indicant la pàgina i paràgraf. A continuació llig en veu alta i explica per què ha elegit la idea o la reflexió que vol compartir.

5.     S’obri un torn de paraula sobre aquesta aportació. Totes les persones que vullguen comentar-la alçen la mà i van intervenint segons l’ordre que marca la persona moderadora.

6.     Quan no hi haja més comentaris, es dóna la paraula al següent de la llista.

7.    Es repeteix el procés fins que totes les persones que han demanat llegir el seu paràgraf ho han fet. És important que la persona moderadora gestione el temps estipulat per a la tertúlia i així assegurar que hi ha temps per a totes les intervencions.

Els objectius d’aquest viatge són diversos: posar en pràctica els coneixements en llengua anglesa, i al mateix temps viure l’experiència de conviure amb una família i un adolescent d’un altre país i un altre context cultural. A més, l’alumnat té l’oportunitat de conéixer un altre sistema educatiu, una altra forma de viure, de conversar, de jugar… en definitiva, obrin la ment a noves experiències de convivència dins del marc de la Unió Europea.

L’alumnat ha de ser protagonista de la seua evolució escolar i ha de conéixer els criteris d’avaluació i qualificació.

L’avaluació formativa es basa en un decàleg.

1. Compartir amb l’alumnat els objectius educatius i comprobar que els han entés i han fet ús d’ells.

2. Compartir amb l’alumnat els criteris d’avaluació i comprovar que els han interioritzat.

3. Anticipar un guió o estructura de les sessions i revisar-lo constantment amb l’alumnat per ajudar-lo a situar-s’hi.

4. Dedicar temps perquè l’alumnat anticipe i planifique les accions necessàries per resoldre tasques (individualment o en grup).

5. Incentivar la intervenció de tot l’alumnat formulant bones preguntes perquè verbalitzen els aprenentatges, alhora que es comprova el seu progrés.

6. Incentivar la discussió i posada en comú entre l’alumnat a l’inici, durant i després d’una tasca per ajudar a l’autoregulació.

7. Promoure l’auto i co-avaluació de determinades tasques de forma regular, com una manera de conscienciar l’alumnat del seu punt de partida i del seu progrés cap a l’assoliment dels objectius.

8. En finalitzar un tema, i abans de qualsevol activitat d’avaluació, dedicar un temps a recapitular, tot comprovant el grau d’assoliment dels aprenentatges.

9. Dissenyar activitats diverses per avaluar aprenentatges funcionals i contextualitzats. En aquestes activitats s’han d’aplicar coneixements apresos en situacions que no reproduesquen literalment les treballades a l’aula.

10. Fer un retorn de resultats individualitzat i amb prou comentaris orals i/o escrits per a la millora.

En base a aquest decàleg s’elaboren unes rúbriques en les diferents assignatures d’ESO on l’alumnat avaluarà els seus companys i a ell mateix en base als ítems marcats en la rúbrica avaluadora.

Fomentem l’atenció individualitzada i la inclusió de tot l’alumnat en l’aula. Per a dur-ho a terme fem que les assignatures instrumentals estiguen desdoblades. Així els nostres estudiants treballen en grups reduïts i manifesten les seus inquietuds i els seus dubtes amb més llibertat. De la mateixa manera, el professor/a pot arribar a ells i elles amb major facilitat. Prèviament es fa un estudi exhaustiu de cada grup per veure’n les seues necessitats. Una vegada detectades, es procedeix a atendre-les d’aquesta manera.

Tenim la sort de tindre una cooperativa d’alumnes formada per xiquetes i xiquets de 1r i 2n d’ESO. Han dedicat temps a elaborar els seus estatuts i han col·laborat en diferents accions de l’escola i en totes aquelles que s’emprendran més endavant.

Han participat en el 35 aniversari del centre i han muntat la seua xicoteta ONG: “Creant Somriures”.

Fem que aquest dia siga més que “un dia de celebració”. Treballem al voltant d’activitats que tenen com a fil temàtic  produccions literàries creatives, elaboració de mini llibre i yincana literària de tallers i jocs.

Tenim fins i tot un banc de lectura al Parc Hort de Trenor de Torrent on hem triat una cita amb la qual ens sentim molt identificats.

“Amb els llibres per amics no et faltarà companyia. Cada pàgina pot ser un estel que et fa de guia”

Joana Raspall

Contacta'ns!

Pots escriure'ns un missatge i et contestarem tan prompte com siga possible.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search