KWL Charts

 In 2n curs, E. Primària, el Drac, English Skills, Escola, Primària

 

Els K-W-L charts són organitzadors gràfics que ajuden els estudiants a organitzar la informació abans, durant i després d’un projecte on necessiten investigar informació específica.

Es poden usar per a involucrar als estudiants en un tema nou, activar el coneixement previ, compartir els objectius de la unitat i fer seguiment de l’aprenentatge.Es dibuixa una taula amb 3 columnes amb els encapçalats: K, W i L.
K significa el que sé, W significa el que vull saber. L significa el que he après.

En al primera columna, els alumnes  s’activen i comparteixen els seus coneixements previs.

En la Columna 2 responen a la pregunta: Què més vols saber sobre aquest tema? Si són menuts, com ara els alumnes de 2n, se’ls pot guiar a través de preguntes Qui? Què? On? Quan? Com?…

Durant el treball es completa la columna 3 i es revisen les columnes 1 i 2

Els KWL són una eina útil per a ajudar a l’alumnat a enfocar-se en el seu propi aprenentatge i fomentar el pensament crític.

Aquesta primera experiència ha estat molt interessant, continuarem treballant.

     

 

 

Made with Padlet
Recent Posts
Contacta'ns!

Pots escriure'ns un missatge i et contestarem tan prompte com siga possible.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search