Les societats cooperatives, com a part del sector de l’Economia Social, es regeixen per principis de transparència i de gestió democràtica. Mitjançant aquest Portal de Transparència pretenem facilitar a la ciutadania l’accés a la informació de l’Escola El Drac S.Coop.V.: la seua activitat, l’objecte i destí dels fons públics rebuts i altres temes que puguen revestir interès públic.

Mostrem, doncs, el nostre compromís amb la Llei 19/2013 de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern:

apartats del portal

Informació institucional

PRESENTACIÓ

 • Qui som

Per a presentar-nos us deixem un enllaç a la nostra web… ací l’enllaç

 • Missió, Visió, Valors

Som una cooperativa i la nostra  essència queda definida  amb la nostra missió, la visió que tenim de les coses i els nostres valors… en aquest enllaç podeu llegir-los.

 • La nostra història

El Drac és una escola cooperativa situada en El Vedat de Torrent (València). Des dels seus inicis, en setembre de 1979… premeu ací si vols llegir més 

 

NORMATIVA APLICABLE

Estructura organitzativa

Per al seu funcionament, El Drac compta amb una doble estructura:

 

ASSEMBLEA GENERAL

 • Funcions: és el màxim òrgan d’expressió i decisió de la cooperativa.
 • Reunions anuals: haurà de reunir-se necessàriament una vegada a l’any, dins dels sis mesos següents al tancament de l’exercici anterior. Les altres Assemblees tindran la consideració d’extraordinàries.

CONSELL RECTOR

 • Funcions: és l’òrgan de representació, govern i gestió de la cooperativa.
 • Reunions anuals: haurà de reunir-se almenys una vegada cada tres mesos i sempre que ho convoque la Presidència
 • Membres actuals (Curs 23/24):
 • Presidència: Consuelo Vicent Micó
 • Secretaria: Norah Grau Cortondo
 • Vocal: Mª José Burgos Giner
 • Vocal: Yolanda Vicente Micó

COMISSIÓ EXECUTIVA

 • Funcions: es responsabilitza de la gestió general de les activitats de la cooperativa
 • Membres actuals (Curs 23/24):
 • Membres del Consell Rector: Consuelo Vicent Micó i Mª José Burgos Giner
 • Direcció Educativa: Vicent Gallart Huélamo
 • Gerència Econòmica: María Amigo Pérez

TREBALL EN XARXA

Informació de les organitzacions a les que pertanyem i/o hem signat algun conveni de col·laboració:

 

Som un grup d’escoles cooperatives valencianes amb capacitat per consolidar i dinamitzar projectes formatius, educatius i cooperatius, mitjançant la utilització de recursos comuns basats en les competències de tots i cadascun del nostres membres.

La UCEV és l’entitat que representa i defensa els interessos de les cooperatives d’ensenyament de la Comunitat Valenciana.

Hem signat un conveni de col·laboració amb el Club de Voleibol de Torrent.

Hem signat un conveni de col·laboració amb el Club Nou Bàsquet de Torrent.

En el Centre d’Estudis Rurals i d’Agricultura Internacional defensem un món rural viu, el retorn de la pagesia i una alimentació sostenible.

Informació econòmica

COMPTES ANUALS

L’exercici econòmic de la nostra cooperativa és de setembre a agnost.

El comptes anuals són aprovats en Assemblea en febrer i presentats al Registre de Cooperatives al mes de març.

 

INFORME D’AUDITORIA

 

PRESSUPOST DE FUNCIONAMENT

Subvencions, ayudes i convenis
 • SUBVENCIONS PÚBLIQUES CONCEDIDES

2023:

OBJECTE: Xarxa llibres

OBJECTE: PAM (Pla d’Actuació i Millora Educativa)

 • Organisme: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
 • Import concedit: 869,21€
 • Resolució: 10 octubre 2023

OBJECTE: PIIE (Projectes d’Investigació i Innovació Educativa)

 • Organisme: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
 • Import concedit: 1.607,20€
 • Resolució: 02 novembre 2023

OBJECTE: SUBVENCIÓ A LA INVERSIÓ (IMMOBILITZAT)

 • Organisme: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • Import Concedit: 6.122,33€ (50% compra de Chromebooks + Carro + Nevera + Altaveus)
 • Resolució: ESEMDI/2023/27/46

OBJECTE: CONVENIS PÚBLICS DE COL·LABORACIÓ

Conveni de col·laboració entre la Generalitat i els centres educatius privats Concertats i centres educatius de titularitat pública diferent a la generalitat, com a entitats col·laboradores per a la gestió i pagament de les ajudes de menjador escolar. Resolución en pdf

2022:

OBJECTE: Xarxa llibres

OBJECTE: PAM (Pla d’Actuació i Millora Educativa)

 • Organisme: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
 • Import concedit: 1.095,25€
 • Resolució: 27 setembre 2022

OBJECTE: Subvenció a la Inversió (Obres)

 • Organisme: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • Import Concedit: 12.754,46€ (30% Canvi Finestres Primària + Renovacions Pavelló)
 • Resolució: ESEMOB/2022/6/46

OBJECTE: Subvenció a la Inversió (Immobilitzat)

 • Organisme: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • Import Concedit: 7.383,72€ (50% Mobiliari + Millora xarxa + Altres)
 • Resolució: ESEMDI/2022/168/46

OBJECTE: Subvenció per Assistència Tècnica

 • Organisme: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • Import Concedit: 15.600,10€ (50% Salari Gerència Gen-Oct)
 • Resolució: ESEAST/2022/33/46

CONVENIS PÚBLICS DE COL·LABORACIÓ

Concert educatiu

Renovació Concert Infantil + Primària + Secundària (2021)

Contacta'ns!

Pots escriure'ns un missatge i et contestarem tan prompte com siga possible.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search