Història

El Drac és una escola cooperativa situada en El Vedat de Torrent (València). Des dels seus inicis, en setembre de 1979, ha consolidat un projecte educatiu laic, basat en l’educació en valors i les relacions personals que afavoreixen el coneiximent social entre alumnes, famí­lies i professionals de la docència.
Considera l’escola com un espai vital i dinàmic, capaç de generar diverses activitats, internes i externes al centre, que potencien la interrelació i desenvolupen la participació. Basada en una pedagogia activa, innovadora i personalitzada, gestiona un ample espectre d’activitats lingüí­stiques, informàtiques, esportives i artí­stiques que enriqueixen i complementen el currí­culum educatiu. Participativa en les activitats que promou l’Ajuntament de Torrent i amb les Trobades d’Escoles en valencià.

L’escola El Drac, és una escola concertada. Des del curs 1988-89, manté un règim de concert amb la Conselleria de Cultura i Educació de València per als nivells d’Infantil, Primària i Secundària.

La nostra història
Edifici original de l'escola, 1979
Contacta'ns!

Pots escriure'ns un missatge i et contestarem tan prompte com siga possible.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search