Infantil

En l’Etapa Infantil, la nostra prioritat principal és que els xiquets i les xiquetes que acudeixen a la nostra escola es senten molt a gust, mentres es desenvolupen de forma harmònica i integral, en els aspectos afectiu, social, físic, intel·lectual… Ens centrem en la integració, la socialització i la participación d’elles i d’ells a tots els nivells.

Tenim una unitat per nivell. Cada grup rep un nom especial relacionat amb un mitjà  de transport. Així, les classes s’anomenen Trens, Vaixells i Avions, corresponent a: 3, 4 i 5 anys.

L´hort

Els professionals que integrem l’equip educatiu som les mestres-tutores expertes en Educació Infantil, i els especialistes en Anglès, Música, Psicomotricitat, Tic’s…

Organitzem l’activitat  quotidiana a partir de l’acció, el joc i les experiències dels nostres alumnes, dissenyant projectes que globalitzen les diferents àrees d’aprenentatge.    Tenim en compte les estratègies  i els ritmes d’aprenentatge del nostre alumnat. L`hort, la biblioteca, les Tertúlies Literàries Dialògiques, la música, la psicomotricitat, les noves tecnologies, la iniciació en l’adquisició de l’Anglès com tercera llengua, també són part molt important del nostre dia a dia. La gestió de les emocions i de les relacions intra i interpersonals està recolçada per la intervenció en aula del Departament d’Orientació, que dissenya activitats especials setmanals o quincenals.

Espais sensorials

Altre aspecte fonamental del nostre projecte educatiu és el programa d’eixides i visites que realitzem, molt especialmente l’estada de diversos dies en una granja escola, que els ajuda a aprendre a conviure, a adquirir hàbits d’autonomia i a gaudir l’emocionant aventura de dormir fora de casa amb els seus amics i amigues.

Considerem molt important la comunicació coordinada i la participació activa de les famílies amb l’escola. Aquesta col·laboració, comporta  que l’alumne gaudisca de la seguretat i l’estabilitat afectiva, tan necessàries per a la seua formació.

 

TERTULIES LITERÀRIAS DIALÒGIQUES

Què son las Tertulias Literàries Dialògiques? (INCLOURE)

El funcionament de les tertulies literàries dialògiques es basa en els 7 principis de l’Aprenentatge Dialògic.

A través de les tertúlies dialògiques es potencia l’acostament directe de tots els participants sense distinció d’edat, gènere, cultura o capacitat, a la cultura clàssica universal i al coneixement científic acumulat per la humanitat al llarg del temps.

PER QUÈ LLEGIM CLÀSSICS

Els clàssics universals aporten coneixement, millora del vocabulari, major comprensió de la situació històrica, millor qualitat de la literatura, i en definitiva els que marquen història en les diferents cultures, constituint-se referents culturals de primer ordre per a comprendre i reflexionar sobre el món. Avui més que mai, en les nostres societats, la lectura dels clàssics universals de les diferents parts del món es constitueix un aprenentatge bàsic per a entendre i comprendre les nostres societats.

Una obra clàssica de la literatura és aquella que perdura al llarg del temps. Sobre ella existeix un consens universal que reconeix la seva qualitat i la seva aportació al patrimoni cultural de la humanitat. Són obres model en el seu gènere. També són obres que reflecteixen amb una gran qualitat i profunditat els grans temes que preocupen la humanitat, els universals, independent de la cultura o l’època. Són obres que no es passen de moda, que continuen interessant a les persones a través de generacions encara que hagin estat escrites fa centenars o fins i tot milers d’anys, com la Ilíada o l’Odissea d’Homer.

 

PREPARACIÓ PER A TERTÚLIA (A casa)

Sense la col·laboració de les famílies no és possible fer tertúlies, sou la CLAU.

Heu de fer una lectura dialògica amb els vostres fills/as.

Lectura dialògica: llegir el capítol fent una lectura comprensiva basada en les interaccions, és a dir, no és llegir un conte, és llegir-lo perquè ho entenguin. Cal explicar les coses si no entenen, encara que calgui parar cada dues paraules, buscar paraules en el diccionari, fer comentaris.

Cada xiquet o xiqueta ha de seleccionar una paraula, frase, fragment o il·lustració que els cride l’atenció i que vulguen compartir en la tertúlia amb els seus company/as. Feu-los preguntes com Què és el que més t’ha agradat? Què li vols comptar del que hem llegit als teus companys/as? Perquè? .Apunteu en la cartolina de la tertúlia el que ha seleccionat per a portar al col·legi i compartir-lo.

COM FEM LA TERTÚLIA EN CLASSE?

 1. Comencem recordant les normes de la tertúlia.
 2. Recordem l’últim que havíem llegit.
 3. La moderat pregunta als nens/as qui vol compartir el que ha triat en el llibre.
 4. La moderadora va donant el torn als nens i nenes que l’han demanat perquè tenen una cosa seleccionada.
 5. La moderadora obre un torn de paraula perquè es pugui opinar sobre el paràgraf o línies que el nen o nena acaba de compartir.
 6. Quan es tanquen les opinions entorn d’aquest paràgraf o línies, la persona moderadora dóna el torn de paraula al següent que l’havia demanat perquè portava una part seleccionada de casa.

Per a saber més sobre les tertúlies podeu visitar la pàgina www.utopiadrams.es

 

GRUPS INTERACTIUS

Grups interactius és la forma d’organització de l’aula que fins al moment ha aconseguit generar els millors resultats. Consisteix en l’agrupament de tots els alumnes d’una aula en subgrups de quatre o cinc xiquets, de la forma més heterogènia possible pel que fa a gènere, idioma, motivacions, nivell d’aprenentatge i origen cultural.

A cadascun dels grups s’incorpora una persona adulta de l’escola o de la comunitat i el seu entorn, que, voluntàriament, entra a l’aula per a afavorir les interaccions.

El professor prepara tantes activitats com grups hi ha (normalment 4). Els grups canvien d’activitat cada 15 o 20 minuts. Els alumnes resolen les activitats interactuant entre si per mitjà d’un diàleg igualitari. És responsabilitat dels adults assegurar que tots els integrants del grup participen i contribueixen solidàriament amb la resolució de la tasca. La formació de grups interactius fa que es diversifiquen i es multipliquen les interaccions i que tot el temps de treball siga efectiu.

És, per tant, una forma d’agrupament inclusiu que millora els resultats acadèmics, les relacions interpersonals i la convivència.

L’aprenentatge dels alumnes i alumnes depèn cada vegada més del conjunt de les seues interaccions i no sols de les que es produeixen a l’aula tradicional.

Tots els nens i nenes aprenen, fins i tot aquells que tenen facilitat, perquè ajudar a l’altre implica un exercici de metacognició que constribuye a consolidar els coneixements, fins al punt de ser capaç d’explicar-los a altres persones.

Beneficis

 • Optimitzar el temps de treball.
 • Treballar més continguts amb menys temps
 • Acceleració d’aprenentatges. .
 • Motivar a l’alumnat amb una metodologia participativa i contextualitzada. Participació de TOTS i TOTES
 • Adquisició d’hàbits de convivència i valors socials (col·laboració, tolerància, empatia, etc.). Millora del clima de l’aula.
 • Fomentar la creativitat i imaginació de l’alumnat..

Introduir i motivar a les famílies en el procés d’aprenentatge dels seus fills, amb tot el que comporta.

 

CLUB DE VALENTS

Aquest sorgeix arran de la motivació per implementar actuacions d’èxit en la prevenció de la violència de gènere entre iguals. Al Drac  Defensem la Violència 0 des dels 0 anys. Amb el Club de Valents s’han reduït els conflictes notablement i els xiquets i xiquetes més valorats entre els propis iguals són aquells que es posicionen contra la violència.

El Club de Valents es un Model Dialògic de Prevenció i Resolució de Conflictes

El diàleg igualitari i la participació solidària de tots en la cerca de consensos són la base fonamental d’aquest model. És un model preventiu, perquè involucra a tota la comunitat en l’establiment d’una pauta de convivència. A través d’un diàleg igualitari, es construeixen –de manera conjunta i consensuada– les normes de l’escola que tothom ha de respectar i aquells procediments que seran adoptats en cas que aquestes normes siguin transgredides. D’aquesta manera, s’arriba a un acord sobre un marc de convivència que és acceptat i legítim per a tots.

El model promou assemblees i més espais de diàleg en els quals tots participen i en els quals tots els arguments són escoltats en igual mesura. Tota la comunitat escolar es compromet amb l’establiment d’una bona convivència.

 

Formació de Familiars

L’oferta de formació de les escoles s’obri no solament a l’alumnat i professorat sinó també a les famílies. La formació de familiars s’orienta d’una banda cap al coneixement i la participació en les Actuacions Educatives d’Èxit i, per un altre, a respondre als interessos i necessitats de formació de les pròpies famílies.

Per què és important la formació dels familiars? Per a donar resposta a les seues necessitats immediates i promoure així una millora de les seues condicions de vida. I també perquè el projecte INCLUD-*ED va concloure, entre altres coses, que el resultat acadèmic de xiquets i adolescents no depèn tant del nivell educatiu reeixit prèviament per les famílies sinó que els familiars també estiguin en un procés de formació mentre els seus fills estan a l’escola. Això augmenta el sentit, les expectatives i el compromís amb la importància de l’educació.

 

OBN

Les sigles que componen el nom signifiquen “Obert Basat en Números”. Aquesta metodologia destinada al càlcul Obert Basat en Números (OBN) és una alternativa a l’ensenyament tradicional de les matemàtiques

No es treballa amb xifres, sinó amb números. Existeix una nova conceptualització on s’eliminen inconvenients de càlcul tancat basat en xifres com: es van acabar les portades; la ruptura de la rigidesa de les operacions bàsiques, els seus algorismes i formats; fi dels problemes amb zero i decimals en productes i divisions; processament del càlcul d’esquerra a dreta; càlcul natural i espontani, rebutjant el càlcul mecànic-càlcul mental

És un nou mètode innovador que posseeix segons el seu autor Jaime Martínez Montero unes característiques diferents a les esmentades en l’altre mètode.

– Ús de materials. L’àbac deixa passo a la taula del cent i la recta numèrica.

– Tractament interactiu i realista dels números. Les unitats, desenes i centenes formen una connexió entre la realitat multiforme i el reflectit en l’escriptura.

– Algorismes oberts. Accessible i adaptable a tot l’alumnat, tant per a la sobre dotació com per a la infradotació, respectant els diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat.

– Transparència de formats i algorismes. Els formats permeten detectar ràpidament el punt exacte de l’error que s’ha comès en el procés produït.

– Reversibilitat d’operacions. En la suma apareix la resta, en la resta apareix la suma. – Enfocament realista i referenciat. Ús de materials manipulables i realització d’operació mitjançant enunciats de problemes.

– Derivacions i connexions. Ús de preguntes sobre el càlcul i problemes realitzat, a més de relacionar termes de les operacions.

Cantos i Navarro (2014): avantatges que presenta l’algorisme OBN:

– L’alumnat aprèn més ràpid i millor.

– Millora la capacitat de càlcul mental i estimació.

– Incrementa la capacitat de resolució de problemes.

– Empra els seus propis procediments i estratègies de resolució. Cadascun realitza els càlculs amb els passos que els són necessaris.

– Desapareixen totes les dificultats i obstacles del mètode tradicional.

– Millora l’actitud dels estudiants cap a les matemàtiques.

 

Contacta'ns!

Pots escriure'ns un missatge i et contestarem tan prompte com siga possible.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search